• logo IQJobcoaches web

iQ JobCoach worden

iQ JobCoaches Nederland is een landelijke organisatie die werknemers én werkgevers helpt met meer plezier te werken en zo meer rendement te behalen. De gecoachte werknemer kan zijn kwaliteiten beter inzetten; samenwerken met collega’s en leidinggevenden verloopt makkelijker. Een iQ JobCoach is er voor de werknemer en voor zijn werkgever.

Jobcoaching door gespecialiseerde iQ Coaches is de afgelopen jaren succesvol gebleken in termen van resultaat bij een moeilijke doelgroep: mensen met autisme of ADHD. Wij willen onze doelgroep nu verbreden en meer coaches bereiken. Dat doen we onder een speciaal merk: iQ JobCoaches.

We doen dat omdat de huidige iQ Coaches vooral op de levenbrede begeleiding zijn geworven en zich langzaam verbreden naar jobcoaching. Nu willen we specifiek ook jobcoaches werven.

Onze manier van werken blijkt niet alleen aan te slaan bij mensen met autisme, maar feitelijk bij iedereen die tegen problemen op het werk aanloopt door bijvoorbeeld een psychische of psychiatrische problematiek.
Met andere woorden: we zien dat onze manier van werken bij veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking, werkt. Eén belangrijke factor van ons succes is dat we door voorlichting en begeleiding ook aandacht hebben voor de werkgever. We werken daarmee naar meer kennis en begrip op het werk en de werkvloer en vergroten daarmee het draagvlak en bereidheid om mee te werken binnen bedrijven en afdelingen.

Vanuit de overheid ligt er een belangrijke opdracht om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen én te houden (quotum van 5 %).
Via iQ JobCoaches Nederland kunnen wij bijdragen aan deze doelstelling.
In die verbreding van iQ Coaches Nederland komt er een licentie voor gecertificeerde iQ JobCoaches. Wij zorgen voor de (basis) training en voor een systeem ten behoeve kwaliteitsbewaking. Waarbij inbegrepen: dossieroverdracht, achterwacht, intervisie, supervisie en klanttevredenheidonderzoek.

Ons motto: “MEER RENDEMENT UIT TALENT”

Ben jij onze nieuwe iQ JobCoach?

Kun je een of meer van onderstaande vragen bevestigend beantwoorden:
  • Begeleid je al cliënten, maar nog niet op het werk?
  • Heeft jouw cliënt problemen op het werk?
  • Staat zijn baan op de tocht?
  • Wil je dat de talenten van je cliënt meer benut worden?
  • Gun je zowel je cliënt als collega’s en leidinggevenden een betere werksfeer?
  • Kun je werknemers en werkgevers goed helpen?
  • Maar krijg je als zzp’er geen toegang tot de voorzieningen van het UWV?

Dan ben jij wellicht onze nieuwe iQ Jobcoach !

Meld je aan

13 februari 2016
Seminar "Mogelijkheden en onmogelijkheden van het UWV"
Lees hier het programma en meld je aan!

logo IQJobcoaches web

Vacatures

Waar in Nederland open jij jouw iQ JobCoach vestiging?

step0009

Op weg naar rust

Schaf het boek 'Op weg naar rust' nu aan!

step00013

PILLAR-methodiek

Lees meer over de methodiek op de speciale website

step00016